...

Afgewerkte olie afvoeren

Inhoudsopgave

Opdracht inplannen

Plan uw opdracht snel en zorgeloos in. Wij regelen alles voor u!

Opdrachtformulier - Afgewerkte olie

Afgewerkte olie afvoeren

Bezit u een autogarage of een ander bedrijf waar olieafval ontstaat? Het is niet alleen verantwoordelijk, maar ook wettelijk verplicht om correct en veilig om te gaan met afgewerkte olie. Met onze diensten kunnen wij het proces van afgewerkte olie afvoeren uit uw handen nemen. Dit biedt u een eenvoudige en duurzame oplossing voor het afvoeren van oude olie, zodat u zich volledig kunt richten op uw kernactiviteiten.

Wat is afgewerkte olie?

Afgewerkte olie, beter bekend als oude olie, is een term die alle soorten olie omvat die niet meer aan hun oorspronkelijke functie voldoen. Denk aan motorolie uit voertuigen en smeermiddelen van industriële machines. Het correct en verantwoord afvoeren van deze olie is cruciaal om schade aan het milieu te voorkomen.

Net als bij gewoon afval, is er bij olie ook sprake van gevaarlijk afval, waaronder afgewerkte olie. Als uw bedrijf dit type olie produceert, is het belangrijk dat deze op de juiste manier wordt afgevoerd. oude olie omvat een scala aan producten, waaronder motorolie, smeermiddelen en systeemoliën. Door deze correct te sorteren en te verwerken, kunnen we ze omzetten in bruikbare basisoliën.

Kosten voor het laten afvoeren van afgewerkte olie

Indien de hoeveelheid afgewerkte olie 800 liter of meer is, brengen wij geen kosten in rekening voor de inzameling. Bij grotere hoeveelheden kunt u zelfs geld terugkrijgen.  Neem gerust contact met ons voor een op maat gemaakt aanbod voor afgewerkte olie afvoeren.

Inzamelingstarief

Het afvoeren van afgewerkte olie brengt kosten met zich mee die variëren op basis van de af te voeren hoeveelheid. Klik hier voor uitgebreidere informatie over de kosten van afgewerkte olie afvoeren.

Hoeveelheid

Voorrijkosten

<400 liter

€150

400 - 800 liter

€130

>800 liter

Gratis

>2000

€80 vergoeding per 1000 liter

De hierboven genoemde prijzen zijn uitsluitend van toepassing op afgewerkte olie. Voor andere soorten oliehoudend afval worden andere tarieven gehanteerd.*

Stappenplan voor het afvoeren van afgewerkte olie (Hoe verloopt het proces van oude olie afvoeren?)

Het afvoeren van afgewerkte olie kan een lastige taak lijken, maar met ons heldere stappenplan maken we het eenvoudig.

Opdracht inplannen

Opdracht inplannen

Vraag eenvoudig een opdracht aan via onze website. Mochten er nog vragen zijn, neem dan telefonisch contact met ons op.
Direction Arrows
Stap 1
De inzameling

De inzameling

We zullen uw opdracht opnemen in onze planning. Binnen twee weken brengen we een bezoek aan uw locatie om de afgewerkte olie op te halen.
Direction Arrows
Stap 1
Facturatie achteraf

Facturatie achteraf

U ontvangt de factuur ongeveer twee weken na de inzameling. De kosten/opbrengsten zijn gebaseerd op het werkelijke aantal verzamelde liters.
Direction Arrows
Stap 1

Wanneer er meer dan 800 liter afgewerkte olie is, verzorgen wij de afvoer gratis of krijg je zelfs betaald voor de afvoer.

De recycling van oude olie

Zo’n 90% van de ingezamelde olie wordt gerecycled en omgezet in hoogwaardige smeerolie. Dit is een vitaal product voor talloze industrieën, voertuigen en machines. De resterende olie dient vaak als brandstof in de scheepvaartsector, waarbij de afgewerkte olie een waardevolle bron van energie vormt.

Het recyclingproces resulteert niet alleen in olie. Na filtering blijft er ongeveer 10% water over. Door zorgvuldige zuivering wordt dit water weer net zo schoon en bruikbaar als gewoon oppervlaktewater. Dit maakt het mogelijk om ook dit bijproduct van het olie recyclingproces zinvol te hergebruiken.

Recycling is een cruciale schakel in het duurzaamheidsproces. Het streven is om zoveel mogelijk olieafval op een correcte manier te recyclen. Op deze wijze dragen we bij aan de omzetting van wat voorheen als afval werd gezien, naar nieuwe grondstoffen. Dit draagt niet alleen bij aan de reductie van CO2-uitstoot, maar helpt ook om het milieu te beschermen. Het kiezen voor een verantwoorde afvoer en recycling van uw afgewerkte olie, betekent kiezen voor een duurzame toekomst.

Afgewerkte olie afvoeren

Waar afgewerkte olie of oliehoudend afval weggooien?

Het is van vitaal belang om afgewerkte olie of oliehoudend afval op de juiste manier weg te gooien. Het achteloos weggooien van oude olie kan leiden tot ernstige milieuschade en kan zelfs leiden tot boetes. Bij De olie inzamelaar zorgen we ervoor dat je afgewerkte olie op een veilige, gemakkelijke en legale manier wordt afgevoerd. Onze erkende inzamelaars volgen strikte richtlijnen om ervoor te zorgen dat de oude olie op de juiste manier wordt verwerkt en gerecycled.

Afvoeren van andere garage afvalsoorten

Naast de inzameling van afgewerkte olie, omvat onze dienstverlening ook het afvoeren van andere garage afvalsoorten zoals remvloeistof, koelvloeistof en andere brandstofresten. Deze stoffen hebben elk hun eigen afvoer- en recycleproces, dat zorgvuldig wordt uitgevoerd om milieuschade te voorkomen.

Meer vragen over afgewerkte olie afvoeren?

Heeft u vragen over het afvoeren van oliehoudend afval of oude olie? Aarzel niet om contact op te nemen via de knop hieronder.

Veelgestelde vragen

Alle antwoorden op u vragen rondom afgewerkte olie afvoeren.

Voor het afvoeren van afgewerkte olie betaal je bij minder dan 400 liter €150, en tussen 400 en 800 liter €130. Is het meer dan 800 liter? Dan is het gratis. En bij meer dan 2000 liter krijg je zelfs geld terug. Neem contact met ons op voor meer details.

Het afvoeren van afgewerkte olie dient te worden gedaan door een erkende inzamelaar. Wij kunnen dit hele proces efficiënt en snel voor je organiseren, zodat je je hier geen zorgen over hoeft te maken.

Je kunt afgewerkte olie inleveren bij een erkende inzamelaar. Wij kunnen je helpen bij het vinden van de juiste partij.

Afgewerkte olie wordt verzameld door een erkende inzamelaar en vervolgens gerecycled of op een milieuvriendelijke manier verwerkt.

De meeste autogarages laten hun afgewerkte olie twee keer per jaar afvoeren. Echter, dit hangt af van hoe snel zij de olie verzamelen.

Afgewerkte olie wordt meestal opgeslagen in speciale oliedrums van 60 of 200 liter, of in grotere IBC- of bulktanks. Deze moeten op een lekbak worden geplaatst om te voorkomen dat olie in de bodem lekt.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.