...

Wat is afgewerkte koelvloeistof?

Afgewerkte koelvloeistof verwijst naar de uitgeputte koelvloeistof die afkomstig is van hydraulische apparaten zoals interne verbrandingsmotoren en energieopwekkers. Het is een bijproduct dat ontstaat tijdens het onderhoud van voertuigen en wordt meestal verzameld in containers van 60 of 200 liter. Bovendien wordt koelvloeistof ook gebruikt in de glastuinbouw, specifiek in de warmtewisselaars van kassen.

Deze vloeistof is een chemisch afvalproduct, gecategoriseerd onder sectorplan 67 voor halogeenarme oplosmiddelen en glycolen, en is potentieel schadelijk voor mensen, dieren en het milieu. Daarom is het van cruciaal belang dat afgewerkte koelvloeistof wordt afgevoerd in overeenstemming met de vastgestelde wetten en voorschriften. Garage-eigenaren moeten kunnen aantonen, aan de hand van de verstrekte documentatie, dat ze op de juiste manier hebben gehandeld met betrekking tot de verwijdering van dit type afval

Tanker, Truck Delivery Danger Chemical in Petrochemical Plant

Afgewerkte koelvloeistof afvoeren

Het is van essentieel belang om afgewerkte koelvloeistof op de juiste manier te behandelen, en dit kan hand in hand gaan met de afvoer van andere vloeistoffen zoals remvloeistof, afgewerkte olie, andere brandstofresten. Met behulp van een speciaal uitgeruste tankwagen, voorzien van meerdere compartimenten, kunnen we deze uitgeputte vloeistoffen, inclusief olie- en brandstofresten, efficiënt uit uw opslagtanks of vaten van 60/200 liter verwijderen.

Bij De Olie Inzamelaar, nemen we de volledige verantwoordelijkheid voor het beheer van koelvloeistof en andere soorten garageafval. We zorgen ervoor dat een gekwalificeerde verzamelaar uw garagebedrijf bezoekt en de afvalverwijdering op een veilige en milieuvriendelijke manier uitvoert, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Onze diensten zijn ontworpen om snel en efficiënt te zijn, zodat u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten terwijl wij zorgen voor uw afvalbeheer. Met De Olie Inzamelaar, kunt u er zeker van zijn dat uw afval op de juiste manier wordt behandeld.

Laatste posts
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.